SUOMEN PARAPSYKOLOGINEN TUTKIMUSSEURA RY

Yhdistyksen esittely


Yhdistyksen tarkoituksena on tarkastella parapsykologian alaan kuuluvia ilmiöitä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää parapsykologisia kokeita, kerää parapsykologisia ilmiöitä koskevia tietoja, julkaisee alaa käsittelevää kirjallisuutta, järjestää jäsenilleen harrastuspiirejä sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistys tähtää myös parapsykologian tutkimuksen ja opetuksen ottamiseen Suomen korkeakoulujen sekä tieteellisten seurojen tutkimus- ja opetusohjelmiin. Lisää...

Ajankohtaista

Muistitko jäsenmaksusi vuodelle 2023?

Vuosijäsenmaksu 25 € Pankkiyhteys: FI33 1011 3000 9085 24 (Nordea). Viestiksi ”jäsenmaksu 2023” (+ oma nimi, jos maksaja eri).

Seura ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Pankkiyhteys: FI33 1011 3000 9085 24 / Maksuviite 7922.

2023 TALVI-KEVÄT OHJELMA on julkaistu (katso Tapahtumat)

Para-alueen asioista voi keskustella Facebook-ryhmässämme Facebook-ryhmässämme

Erityisesti tänä aikana jäsentemme tuki on toimintamme jatkumisen kannalta erittäin tärkeää. Maksamalla jäsenmaksua, tuet parapsykologian ja rajatiedon ääntä, tutkimusta ja tapahtumia ja luot puitteet näiden jatkumolle myös tulevaisuudessa.

Viime vuonna käynnistimme tutkimuksen, pyrkimyksenä toimia yhteistyössä Kummastus- hankkeen kanssa (kummastus.utu.fi). Kummastus on valtakunnallinen tieteen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen keskittyvä viestintähanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa tieteellisen tiedon ja kokemustiedon välistä dialogia. Hanke pohjaa Marja-Liisa Honkasalon johtamaan Mieli ja toinen -tutkimusprojektiin (Suomen Akatemia 2013–2016), jossa tutkittiin erilaisia arkiymmärryksen ylittäviä kokemuksia. Yhteistyömme jatkuu.

2016 Kyselytutkimus kummitteluun liittyvistä kokemuksista

Ghost Investigations Finland toteutti ajankohdalla lokakuu 2016 – tammikuu 2017 anonyymin kyselytutkimuksen liittyen ihmisten selittämättömiin, kummitteluun liittyviin kokemuksiin. Tarkoituksena oli kartoittaa yleisesti millaisille ihmisille kummittelukokemuksia tulee, ja löytyykö kokijoille jonkinlaista yhteneväisyyttä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Parapsykologisen Tutkimusseuran kanssa. Tutkimuksen tuloksista on julkaistu yhteenveto

Mistä aiheesta haluaisit kuulla?

Seuran perinteiseen toimintaan kuuluu kuukausittaisten esitelmien ja luentojen järjestäminen Uudenmaankadulla, Avartuvan Ihmiskuvan tiloissa (ent. Rajatiedon Keskus). Otamme mielellämme vastaan ideoita ja ehdotuksia koskien luentoaiheita.


Yhteystiedot

Suomen Parapsykologinen Tutkimusseura ry.
info@paratutkimusseura.org
Paraps. Tutkimusseura c/o StudioRajatieto, Luutnantinpolku 7 LT3, 00410 HKI
Seuran kirjasto
Seuran Facebook ryhmä (Tervetuloa myös ei-jäsenet)